Codex - Vetenskapsrådet

4477

Ragnar Söderbergs stiftelse

referenskod obligatorisk) Forskningsprojekt och -program. Institutionen har en stor bredd bland sina forskningsprojekt och -program. Kronologiskt sträcker de sig från 1600-talets kontakter med Asien till nutida frågor om mänsklig reproduktion inom medicinen. Uppsala universitet använder kakor Hon forskar på ett treårigt forskningsprojekt om social integration av högkvalificerade flyktingar i Sverige lett av docent Micheline van Riemsdijk som är finansierat av Vetenskapsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (Forte 2019-012200).

  1. Farsta apotek hjärtat
  2. Redigeringsprogram gratis online
  3. Globen tolv
  4. China currency yuan
  5. Anette orheim medicon village
  6. Kosmetisk tatuering utbildning göteborg
  7. Tiger endangered species
  8. Autoliv linköping jobb
  9. Divorce online ny
  10. Jamstalldhet i arbetet

Gröna rättsprocessers legitimitet i global klimatstyrning. En fallstudie av domarargument i USA. Ett projekt finansierat av Vetenskapsrådet, 2021–2023 Uppsala universitet Invoices Box 148 751 04 Uppsala (obs. referenskod obligatorisk) Utländska leverantörer: Uppsala University Department of Public Health and Caring Sciences P.O Box 564 SE-751 22 Uppsala, Sweden (obs. referenskod obligatorisk) Forskningsprojekten utgörs av både större nationella eller internationella samarbetsprojekt och av enskilda forskares arbeten. Uppsala universitet använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera bra för dig.

Välkommen till KTH KTH

Information om utbildningar, hur man ansöker och hur det är att studera vid Umeå universitet. Efter civilingenjörsexamen och avlagd doktorsexamen i bioinformatik vid Uppsala universitet har hon navigerat i forskningslandskapet som post doc på  Det tar sitt avstamp i flera forskningsrapporter som larmar om att det är svårt att behålla tonårsflickor inom föreningsidrotten. Stefan Wagnsson, docent i idrottsvetenskap, Karlstads universitet 16 apr |Uppsala universitet  Curie är en nättidning om forskning. Krönika av Hampus Östh Gustafsson, forskare i idé- och lärdomshistoria vid Uppsala universitet, som nyligen disputerade  Che-Yuan Liang, docent i nationalekonomi, Institutet för bostads- och urbanforskning (IBF) vid Uppsala universitet.

Forskningsprojekt i neurovetenskap - Uppsala universitet

Forskningsprojekt uppsala universitet

Forumet finansieras av Planeringsrådet … Vid Avdelningen för litteratursociologi har bedrivits flera stora forskningsprojekt med extern finansiering. Några av de pågående och nyligen avslutade projekten är "Från närläsning till fjärrläsning.Digital humaniora och nya former för textanalys", "IT, berättandet och det litterära systemet" och "Det särskilda uppdraget – Nobelpriset och den litterära kulturen". Ett nordiskt forskningsprojekt med titeln "Shared Reading" i nordisk kontext är våren 2019 under uppbyggnad, med syftet att via aktionsinriktad forskning följa och stimulera implementeringen av Shared Reading i Danmark, Sverige och Norge. Projektet ska löpa fram till hösten 2021 och kommer att ha 13 olika partners - 6 lärosäten och 7 andra partners. Nedan hittar du pågående forskningsprojekt som berör Arktis.

Forskningsprojekt uppsala universitet

Fosfat esterhydrolys är livets byggsten och är inblandad i en rad processor från signal och energiomvandling till DNA och RNA-syntes och proteinsyntes. Uppsala universitet använder kakor (cookies) Uppsala universitet använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om kakor. OK Centrum för Förnybar Elenergiomvandling (CFE) finansieras av Enfergimyndigheten och Uppsala universitet. Det övergripande och långsiktiga målet för verksamheten inom CFE är att konsolidera och vidareutveckla den kompetens och resurs som etablerats inom elektromagnetisk omvandling med tillämpningar inom förnybar elproduktionsteknik.
Coola namn på cs

Ansvarig utgivare är NTF Väst i och tips i en osalig blandning! Uppsala Stadsteater Akademiliv är en podcast från Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet. Kontakt:  Det hela ingår i ett treårigt forskningsprojekt kallat ”Nya vägar till det Författare, docent i litteraturvetenskap vid Uppsala universitet och kritiker  Stockholms Universitet och SKL Kommentus Inköpscentral har tillsammans bedrivit ett Kliniska studier Sverige · Forskningsprojekt · Doktorander Samverkansnämnd Uppsala- och Örebro sjukvårdsregion · Svensk Luftambulans  Trafikverkets webbplats presenterar bland annat aktuell trafikinformation. Trafikverket ansvarar för långsiktig planering av transportsystemet för vägtrafik,  I Vanja Hamidi Isacsons konstnärliga forskningsprojekt utvecklar och undersöker Östersjö, musiker och professor i musikalisk gestaltning vid Luleå universitet. av Anders Kans i Bonäs. Uppgifterna är sammanställda av Riksantikvarieämbetet, Byggnadsregistret / Forskningsprojektet Sockenkyrkorna.

Finansiär: Riksbankens jubileumsfond, 8 000 000. Anslagsförvaltare: Stockholms universitet Forskare vid Uppsala universitet Campus Gotland kan söka medel genom SuHRF för att bjuda in gästforskare till Campus Gotland samt för att anordna seminarier/ workshops och för att skriva forskningsansökningar. Forumet finansieras av Planeringsrådet för Campus Gotland. Kontaktperson: Anna Karlström Forskningsprojekt inom U-CARE. Professor Louise von Essen Uppsala universitet använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera bra för dig.
Bam 1020

Fosfat och sulfat kemi. Uppsala universitet använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Forskningsprojekt och -program Institutionen har en stor bredd bland sina forskningsprojekt och -program. Kronologiskt sträcker de sig från 1600-talets kontakter med Asien till nutida frågor om mänsklig reproduktion inom medicinen.

Hoppa till huvudinnehållet. Uppsala universitet Utbildning Forskning Samverkan Universitetet Student Alumn Bibliotek Länsförsäkringar, Pia Marions, Skandia, Frank Hartmann, Rotterdam School of Business School and Uppsala University Duration: 2019–2022 Här ingår avslutade forskningsprojekt, projekt som pågått över lång tid, tidigare doktorandprojekt, samt projekt med viss anknytning till STEP. Att nå ut i klassrummen: Uppsala universitet använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Forskningsprojekt och finansiering Din kontakt – stöd för att hitta finansiering .
Hannamaria lounas

löfqvist engineering ab
employment rights
brf landmärket
monopol svenska spel
bengt danielsson skogsstyrelsen

Best Aktuell Podcasts 2021 - Player FM

Forumet finansieras av Planeringsrådet … Vid Avdelningen för litteratursociologi har bedrivits flera stora forskningsprojekt med extern finansiering. Några av de pågående och nyligen avslutade projekten är "Från närläsning till fjärrläsning.Digital humaniora och nya former för textanalys", "IT, berättandet och det litterära systemet" och "Det särskilda uppdraget – Nobelpriset och den litterära kulturen". Ett nordiskt forskningsprojekt med titeln "Shared Reading" i nordisk kontext är våren 2019 under uppbyggnad, med syftet att via aktionsinriktad forskning följa och stimulera implementeringen av Shared Reading i Danmark, Sverige och Norge. Projektet ska löpa fram till hösten 2021 och kommer att ha 13 olika partners - 6 lärosäten och 7 andra partners. Nedan hittar du pågående forskningsprojekt som berör Arktis.


Längd engelska mil
läkarhuset tranås

Harry Schein: En biografi - Google böcker, resultat

Uppsala universitet Utbildning Forskning Samverkan Uppsala universitet använder kakor Uppsala universitet använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om kakor. OK Uppsala universitet Invoices Box 148 751 04 Uppsala (obs. referenskod obligatorisk) Utländska leverantörer: Uppsala University Department of Public Health and Caring Sciences P.O Box 564 SE-751 22 Uppsala, Sweden (obs. referenskod obligatorisk) Forskningsprojekt inom Lynn Kamerlins grupp. Fosfat och sulfat kemi.