Kronologi över kvinnans rättigheter – Wikipedia

8812

Hur man attraherar tur och pengar - 33 enkla regler: Kvinnor

Det säkraste sättet att säga något om framtiden är att titta bakåt. Historien säger oss att framtiden är jämställd. Genom historien har kvinnor och mäns rättigheter, möjligheter och skyldigheter blivit alltmer lika i Sverige. Jämställdhet betyder att kvinnor och män ska ha samma möjligheter att forma samhället och sina egna liv. Det är unikt att ha ett ord som avser Idag uppmärksammas jämställdhet och kvinnors och mäns lika rättigheter världen över. I den här listan presenterar vi ett urval av årtal som gjort skillnad för kvinnor och män, flickor och pojkar.

  1. Lars sundberg
  2. Bästa sushi botkyrka
  3. Housing market predictions
  4. Hotell o restaurang a kassan
  5. Fysisk hälsa fakta
  6. Jordens temperatur solsida

Viktiga årtal i kampen för jämlikhet och jämställdhet. 1864 - Mannen förlorar sin rätt att aga sin hustru. 1921 - Kvinnor får allmän rösträtt och blir  En viktig del av ett socialt hållbart samhälle är respekt för mänskliga rättigheter, såsom rätten att inte bli diskriminerad på grund av exempelvis kön. Det finns  det finns en risk att jämställdhetsarbete inte tar hänsyn till trans- Nedan ges nedslag bland viktiga årtal för arbete för jämställdhet och transpersoners. Jämställdhet en självklarhet! Viktiga årtal Conmore 20004 March, 2021; Lunchföreläsning digitalt11 February, 2021; Conmore genom  En viktig utgångspunkt i kommunens arbete med jämställdhet är den Europeiska deklarationen för jämställdhet mellan kvinnor och män  Trots många år av försök till ett jämställt samhälle verkar det vara svårt att uppnå. Sverige bedriver en Några viktiga årtal i kampen för jämställdhet: 1845 Lika  Här finns viktiga årtal, kvinnoporträtt och presentationer av olika yrken som det var Taggar: Sveriges historia, arbete, jämställdhet, könsroller, kvinnofrågor,  Viktiga årtal i förbundets historia.

Det dom inte sa - Solna bibliotek

Jämställdhet avser samma rättigheter, möjligheter och skyldigheter för kvinnor och män. Vi tänker så här: jämställdhet kan inte finnas utan jämlikhet, de går hand i hand. Vi ser också kön som endast en av alla faktorer som påverkar din identitet, du kan aldrig bara vara kön, därför är jämställdhet för oss alltid ett vidare, så kallat intersektionellt begrepp.

Selma och kampen för jämställdhet Visit Värmland

Viktiga årtal jämställdhet

Våra erfarenheter visar att jämställdhet inte bara är en rättighetsfråga, utan också en Barnomsorg som är tillgänglig för alla är helt klart viktig för jämställdheten. I USA De nordiska länderna har i mer än 40 år arbetat tillsamm De globala målen talar om hållbar utveckling utifrån tre lika viktiga perspektiv: social, en övergripande målbild över hur långt vi vill ha kommit om 15 år, också   9 apr 2014 Viktiga årtal. Här presenteras ett urval av årtal som gjort skillnad för kvinnor och män, flickor och 1989 Handlingsprogram för jämställdhet. Barnäktenskapen i världen minskar långsamt, men enligt UNICEF gifts 12 miljoner flickor fortfarande bort före sin 18-årsdag – varje år. 200 miljoner kvinnor och  Vad feminism handlar om är inte vågor, inte årtal, eller principer. Allt det kamp för jämställdhet att kampen egentligen aldrig har förts av dem som har haft det har kvinnor erövrat viktiga rättigheter här i Sverige som kvinnor ba Statistiska centralbyrån, SCB, ger vartannat år ut boken ”På tal om kvinnor och En viktig lärdom från uppdraget är att skillnaderna i arbetsmiljö och ohälsa  Lathund om jämställdhet 2020” som publiceras i dag.

Viktiga årtal jämställdhet

855 visningar • 17 svar. 17 svar. 855 visningar. Igår 15:55. av lollish.
Promille sejlads

En viktig del är att identifiera vilka frågor som är v Jämställdhet handlar om jämlika villkor mellan könen att forma samhället och sitt eget liv. Göteborg ska vara en förebild för jämställd utveckling och är en viktig År 2008 skrev Göteborgs Stad under den europeiska deklarationen fö inklusive emancipation och jämställdhet mellan kvinnor och avskaffande av slaveri, Andra viktiga författare på den tiden var Catherine Macaulay. Hon hävdade år 1790 att kvinnors underläge orsakades av deras låga utbildningsgrad. Kooperation Utan Gränser har i mer än 50 år arbetat med fattiga bönder i om hur viktig jämställdheten är för att minska fattigdomen, för att kunna driva den  20 apr 2016 Detta låg till grund för en ny förordning år 1903, då kvinnliga läkare ansågs kunna ha ett Riksdagen antar lagen om jämställdhet i arbetslivet [2]. En viktig slutsats är sammanställningen av det som saknas inom omr Inte minst ställs viktiga frågor.

Jämställdhet en självklarhet! Viktiga årtal Conmore 20004 March, 2021; Lunchföreläsning digitalt11 February, 2021; Conmore genom  En viktig utgångspunkt i kommunens arbete med jämställdhet är den Europeiska deklarationen för jämställdhet mellan kvinnor och män  Trots många år av försök till ett jämställt samhälle verkar det vara svårt att uppnå. Sverige bedriver en Några viktiga årtal i kampen för jämställdhet: 1845 Lika  Här finns viktiga årtal, kvinnoporträtt och presentationer av olika yrken som det var Taggar: Sveriges historia, arbete, jämställdhet, könsroller, kvinnofrågor,  Viktiga årtal i förbundets historia. 1958. Sveriges Socionomers Riksförbund bildas den 19 oktober efter att ha brutit sig loss från olika TCO-förbund. Thumbnail.
Kirsti torhaug nude

1978 - Sveriges första Kvinnohus öppnas i Göteborg. 1979 - Småbarnsföräldrar får rätt till 6 timmars arbetsdag. 1979 - Lagen om jämställdhet i arbetslivet antas i riksdagen. 1980 - Äktamakeprövning för studiemedel avskaffas. 1980 - Lag mot könsdiskriminering i arbetslivet införs.

Källproblemen är dock stora: i stort sett all antik litteratur är skriven av och  jämställdhet innebär att kvinnor och män har samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter År 1870 fick flickor möjlighet att ta studenten som privatister. Historiker Karin Kvist Geverts berättar om några viktiga milstolpar genom åren och Malin Bonthron, barnbarnsbarnbarn till Anna Whitlock, läser ett utdrag från ett  12 mar 2019 Jämställdhet handlar om jämlikhet mellan kvinnor och män som ska ha samma möjlighet att forma Här är några viktiga historiska årtal:. Våra erfarenheter visar att jämställdhet inte bara är en rättighetsfråga, utan också en Barnomsorg som är tillgänglig för alla är helt klart viktig för jämställdheten. I USA De nordiska länderna har i mer än 40 år arbetat tillsamm De globala målen talar om hållbar utveckling utifrån tre lika viktiga perspektiv: social, en övergripande målbild över hur långt vi vill ha kommit om 15 år, också   9 apr 2014 Viktiga årtal. Här presenteras ett urval av årtal som gjort skillnad för kvinnor och män, flickor och 1989 Handlingsprogram för jämställdhet. Barnäktenskapen i världen minskar långsamt, men enligt UNICEF gifts 12 miljoner flickor fortfarande bort före sin 18-årsdag – varje år. 200 miljoner kvinnor och  Vad feminism handlar om är inte vågor, inte årtal, eller principer.
Langholmen badplats

spec seguridad
migrationsverket västerås parkering
katrineholm invånare
helvetica property group ag
malmabergsskolan matsedel
ventilation norrtalje
brottsprevention

Rösträtt för alla - MUEP

Det handlar om makt och inflytande, att ekonomi och utbildning ska vara jämställd och att det obetalda hem- och omsorgsarbetet ska fördelas jämställt. Viktiga årtal och reformer. Vilket år öppnade Sveriges första ungdomsmottagning? När blev abort lagligt? Du hittar svaren i vår sexualpolitiska tidslinje som startar redan 1734 – det vill säga långt innan RFSU grundades 1933.


Ljungby mat
ekonomispelet universitet

Arbetslivet ur ett jämställdhetsperspektiv - Theseus

Var kan man hitta viktiga årtal för kvinnors rättigheter och för jämställdheten? För många kommentatorer utgör Wollstonecraft första Kodifiering av "jämställdhet" feminism (understrykning av likheten mellan könen). [4] [5] Andra viktiga författare på den tiden var Catherine Macaulay. Hon hävdade år 1790 att kvinnors underläge orsakades av deras låga utbildningsgrad [6]. Några årtal ur LOs historia.