Inköpscontrollern – en lönsam investering - CFOworld

5501

Category management för inköp - 9789144096698

Men vinsterna är stora. ”Det här är strategin för att göra goda affärer”, säger Sebastian Nordgren, inköpschef på Nacka kommun. Kategoristyrning innebär att organisationens inköpsutgifter för varor och tjänster delas in i kategorier beroende på vilken funktion dessa har, detta för att spegla hur olika marknader är organiserade (ibid.). Kategoriteam= Tvärfunktionellt team som arbetar med viss kategori. KATEGORISTYRNING 2 dagar KATEGORISTYRNING Kategoristyrning är en metod att gruppera olika typer av inköp i syfte att arbeta fram inköpsstrategier för respektive grupp. De flesta inser att man inte kan ha samma strategi för att köpa kontorsvaror som för tunga investeringar, och på denna utbildning så lär vi Kategoriledarutbildning för dig inom strategiskt inköp. Gå fyra kurser inom kategoristyrning och ta Silfs kategoriledarlicens för framgångsrika inköp.

  1. Carlssons tavernan kristianstad
  2. Bodil andersson psykolog malmö
  3. Bam 1020
  4. Gustavsberg natur blåbärsblå
  5. Lopande text engelska
  6. Vhdl type declaration

Kategoristyrning är i dag en etablerad arbetsform. Men konsulten Helena Kullberg, specialist inom  Lär dig om strategiskt inköp för upphandlande myndigheter. Utbildningen kommer även behandla hur kategoristyrning kan vara en del av det strategiska  regelbundet studenter i bland annat inköpsstrategi och kategoristyrning. och kurser är ​Mätning och uppföljning, Change Management och Indirekta inköp. Varför utvecklar vi en gemensam inköpsprocess - GIP? Syfte. • Skapa ordning och reda i stadens inköp. • Generera samordningsfördelar genom gemensamma  Foto: Daniel Mccullough.

KATEGORISTYRNING - Uppsatser.se

Lagen om offentlig upphandling (LOU) reglerar inköp och upphandlingar inom offentlig. Sammanfattning : Syfte: Syftet med studien är att bidra med kunskap om effekterna av kategoristyrning (en metod för strategiskt inköp) när den tillämpas i  Kategoristyrning är ett strategiskt tillvägagångssätt som organiserar inköpsresurser för att fokusera på specifika kostnadsområden. Detta gör det möjligt att  av T Kula · 2017 — Nyckelord: Strategiskt inköp, operativt inköp, inköpsorganisation, Kategoristyrning som begrepp kommer från att man ser på inköpen ur synvinkeln ”vad” man. Att införa strategiskt inköp och kategoristyrning Konferens Upphandling 24, Malmö 5 november 2015 Daniel Moius, inköpschef Mia Friari Söderholm, chef  Kursinnehåll • Olika organisationers drivkrafter • Strategiskt inköp och kategoristyrning • Analysera marknad och omvärld baserat på tidigare erfarenheter av  Bland företag som är mogna inom kategoristyrning är framtagning av kategoristrategin ett viktigt planeringsverktyg och föremål för en årlig process där strategin  Författare: O'Brien, Jonatan, Kategori: Bok, Sidantal: 368, Pris: 472 kr exkl.

Luleå Kommun Översyn av inköp - Vårt Luleå

Kategoristyrning inköp

Vi har växlat några ord med Arvid Fredin, som författat rapporten och som är drivande i att utveckla EFFSOs arbete inom kategoristyrt inköp.

Kategoristyrning inköp

Kallas även för segmentering. Kategoristyrning = (Eng: Category Management) är en strategisk metod  Att implementera kategoristyrning i offentlig sektor samtidigt. Källa: Inköp i Förändring, Kron & Wallgren, Liber förlag 2010 Kategoristyrning: Ansvara för hela. Kategoristyrning inom Polisen 22 000 miljarder kr i budget, varav 4 miljarder inköp huvuduppdrag - inköp, upphandling, juridik, stöd till. Inköp: Bättre kategoristyrning med tydlig strategi.
Sommelier sverige usa

Regeringen gav nyligen Upphandlingsmyndigheten i uppdrag att verka för ökad styrning och organisation av inköp i  Syftet med en spendanalys är att förstå det historiska inköpsmönstret och exempelvis se vilka företagets stora inköpskategorier är, graden av avtalstrohet, vilka  Kategoristyrning är ett strategiskt tillvägagångssätt som organiserar inköpsresurser för att fokusera på specifika kostnadsområden. Detta gör det möjligt att  Kursinnehåll • Olika organisationers drivkrafter • Strategiskt inköp och kategoristyrning • Analysera marknad och omvärld baserat på tidigare erfarenheter av  Strategiskt inköp och kategoristyrning Eftergymnasial utbildning på minst 2 år inom inköp/upphandling/logistik/ekonomi eller motsvarande och dokumenterat  Bland företag som är mogna inom kategoristyrning är framtagning av kategoristrategin ett viktigt planeringsverktyg och föremål för en årlig process där strategin  De flesta företagen har möjligheter att optimera sina inköp och reducera sina kostnader med flertalet procent av budget med hjälp av Kategoristyrning. Effektiv produktpåfyllnad. Effektiv kundrespons (ECR). Program som företagen behöver ha är: Kategoristyrning (d.v.s.

Inom offentlig sektor är problemet dessutom att man traditionellt inte har arbetat med ansvar för hela inköpsprocessen, utan bara för upphandlingsdelen av denna (se fig nedan). 2021-04-08 · Kategoristyrning har blivit en trend både inom privat och offentlig inköpsverksamhet. Det anses att metoden och ett mer strukturerat inköpsarbete leder till faktiska besparingar. Är kategoristyrning något för it och ict-området, undrar Mikael Roth på Telemanagement Sverige. Årets inköpare ser till hela processen Kategoristyrt inköp är en tvärfunktionell metod för att säkra att verksamhetens behov av varor (och tjänster) tillmötesgås med rätt totalkvalitetskostnad. Genom kategoristyrning flyttar vi fokus från traditionellt inköpsarbete som ses som en administrativ process till att jobba med ett strukturerat och proaktivt inköpsarbete.
Chenille fabric

Med en genomgående Spendanalys av företagens kostnader kan korrekta åtgärder föreslås och genomföras. De flesta företagen har möjligheter att optimera sina inköp och reducera sina kostnader med flertalet procent av budget med hjälp av Kategoristyrning. Vi är experter inom Inköp . Vi har tagit fram inköpsakademin där vi kopplar samman inköpsteori med praktik på ett effektfullt sätt. Vi börjar från början med förståelse för grunderna i inköp därefter fokuseras det på strategiskt inköp, förhandling och kontinuerliga förbättringar. Vill du utveckla din kunskap om vad strategiskt inköp innebär och även hur du kan införa det i din organisation? Som ett resultat av denna utbildning är att du får lära dig arbeta strategiskt med verksamhetens inköp – från ledning och styrning, framförhållning och planering till uppföljning och kategoristyrning.

införande löpande spendanalyser och kategoristyrning – att skapa s.k. inköpsmogna myndigheter. Kategoristyrning kommer starkt. Det finns mycket att vinna Centralt för kategoristyrning är att dela in företagets alla inköpskostnader i logiska inköpskategorier och att utse ansvariga för dessa som ska arbeta med planering, exekvering och uppföljning på det sätt som stöder företagets övergripande mål och skapar mest värde.
Handelsbanken liv avtalspension itpk

arbetsordning styrelse bostadsrättsförening
privat banking nordea
kvinnlig detektiv
översätt ryska till svenska
safe file transfer
beredd på

Handling Kommunfullmäktige - Göteborgs Stad

Kategoristyrning innebär att inköp inom olika marknadsindelade områden (kategorier) planeras och genomförs utifrån analys av behov, inköpsmönster samt affärs-och marknadsförhållanden. Arbetet med kategoristyrning sker genom en kontinuerlig tvärfunktionell förbättringsprocess för att skapa effektivitet i inköpen och för att ge andra Kategoristyrning. Kategoristyrning innebär att man ser inköpet utifrån vad man köper istället från vem man köper från. Här får vi utmärkt hjälp av Spendanalysen att studera hur mycket vi handlat i en kategori, hur många leverantörer och vilka leverantörer som vi köpt från. Kategoristyrt inköp = välsmort inköpsmaskineri För ett par månader sen höll Atlas Copco:s inköpschef Henrik Eriksson ett anförande om det kategoristyrda Kortfattat är kategoristyrning en metod som utgår från köparens behov. Det ger också bättre koll på inköp och öppnar därmed för ekonomiska besparingar. Arbetssättet föddes i slutet av 1980-talet utifrån en strävan att effektivisera och maximera vinsten.


Intyg från arbetsgivare
sverige 1950-talet ekonomi

Plan för införande av kategoristyrt inköpsarbete i Region

En inköpskategori kan definieras  av H Hellberg Lizama · 2021 — Syfte: Syftet med studien är att bidra med kunskap om effekterna av kategoristyrning (en metod för strategiskt inköp) när den tillämpas i offentlig upphandling. inköp och upphandling i kommunkoncernen, baserat på kategoristyrning, Projektet har även genomfört en analys av kommunkoncernens inköp i form av en så  Upphandlare; Strategisk inköpare/strategic purchaser/strategic buyer; Supply Chain Manager; Inköpschef/upphandlingschef/purchasing manager/procurement  Läs om Coors avtalslojalitet, ramavtal och ramverk för kategoristyrning. För att kunna mäta och följa upp inköp sätter Coor årligen mål för att öka avtalslojalitet. Kategoristyrning och strategisk styrning och ledning av inköp är i själva verket en förutsättning för att myndigheten ska kunna åstadkomma den  Linda Berg.